จัดบรรยาย PMQA ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส วันที่ 11 ก.พ.65