คณะทำงานฯ ร่วมทำ Workshop ณ ห้องประชุม กอท.ฐท.สส. โดย น.อ. จักรกฤช ศิริรักษ์ ผู้ตรวจประเมิน นย. วันที่ 4 เม.ย.65