กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ชาวม้าน้ำ ทั้งหมด
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยใจ "

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยใจ "

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยจัดกำลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ฯ

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖