ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (เรือ ต.997 - ต.998) ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 21-09-2023 09:36:53
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (เรือ ต.997 - ต.998) ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๒๐ น. พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (เรือ ต.997 - ต.998) โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย โดยคุณลักษณะที่สำคัญของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่นี้ มีความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 7.2 เมตร ความลึกของเรือ 3.8 เมตร ระยะกินน้ำลึกตัวเรือ 2.0 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 28 นอต กำลังพลประจำเรือ 33 นาย เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN กำลังเครื่องยนต์ 2960 KW ที่ 1900 rpm พร้อมเพลาใบจักร ตราอักษร WARTSILA จำนวน 2 ชุด เครื่องไฟฟ้าขนาด 150 KW 380 VAC จำนวน 2 ชุด เกียร์ส่งกำลัง ตราอักษร ZF รุ่น 9055 จำนวน 2 ชุด มีการจัดแบ่งที่พักอาศัยสำหรับกำลังพลตามอัตรา 33 นาย เสบียงอาหาร และน้ำจืดเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งบำรุง ระยะปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 1,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ที่ระวางขับเต็มที่

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (เรือ ต.997 - ต.998) ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง