พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 12-01-2023 00:00:00
พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก เกษม  เนียมฉาย ผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกล่าวให้โอวาทเเก่ผู้รับการประดับเครื่องหมายยศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เเละหน้าที่ต่อไป