พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 07-02-2023 00:00:00
พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก เกษม เนียมฉาย ผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกล่าวให้โอวาทเเก่ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เเละหน้าที่ต่อไป