วันคล้ายวันสถาปนา กขส.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 27-04-2023 00:00:00
วันคล้ายวันสถาปนา กขส.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  นาวาเอก เกษม  เนียมฉาย  ผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาเเหลมปู่เจ้า เเละในพื้นที่ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมพิธีสงฆ์ ณ กองบังคับการกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗๖ ปี

ประวัติความเป็นมา กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ พอสังเขป

กองทัพเรือ ได้จัดส่งรถยนต์บรรทุกมาให้ จำนวน ๒ คัน เมื่อมีรถยนต์เเล้ว หน่วยยานพาหนะ ก็เริ่มเป็นโครงร่างขึ้นซึ่งในขณะนั้นอยู่ในความปกครองของ โรงงานแผนกช่างสัตหีบ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๐ ผบ.ทร. (ในขณะนั้นคือ พล.ร.อ.สินธุ์  กมลนาวิน) ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วย เเละ น.ต.หลวงพินิจฯ (ขณะนั้นเป็นนายช่างกล) ได้เสนอสร้างโรงเก็บรถยนต์ เเล้วที่ทำการแผนกเพิ่มจากนั้น กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้สร้างอาคารขึ้น ๓ หลัง ทำการก่อสร้างเเล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๙๑ เเละปีต่อมาได้ผลิตพลขับขึ้นเอง เมื่อสถานีทหารเรือ ได้เเปรสภาพเป็น มณฑลทหารเรือที่ ๒      เเผนกพาหนะที่เคยขึ้นตรงต่อโรงงานการจักร ก็เเยกมาเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ มณฑลทหารเรือที่ ๒ เเละมีชื่อในทำเนียบอัตรา "หมวดยานพาหนะ" เเละกิจการของแผนกนี้ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีการสร้างโรงเก็บรถ เเละอาคารที่อยู่ของทหาร อีกหลายหลังในสมัยเมื่อ พล.ร.ต.หาญ  ขำหิรัญ เป็น ผบ.มณฑลทหารเรือที่ ๒ โดยมี รร.จ่า นย.เหล่า พาหนะ มาทำการฝึกอบรมงานพลขับ เเละวิชาเครื่องยนต์ ตามหลักสูตรของทางราชการ เเละได้ผลิต จ่าพาหนะ ที่มีความสามารถออกมาใช้งานหลาย ๑๐ คน พ.ศ.๒๔๙๔ หน่วยทหารเรือหลายหน่วยได้ถูกยุบลง เเต่หน่วยพาหนะกลับได้ยกฐานะขึ้นเป็น "กอง" มีชื่อในทำเนียบอัตรา "กองพาหนะ" ขึ้นตรงต่อ สถานีทหารเรือสัตหีบ ต่อมา กองพาหนะ ได้ขยาย กิจการด้านซ่อมรถยนต์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถเเก้ไขซ่อมเเซมตกเเต่งรถยนต์ทุกชนิด โดยได้จัดหมวดซ่อมเพิ่มอีกแผนกหนึ่ง

พ.ศ.๒๕๐๑ หน่วยขึ้นตรง สถานีทหารเรือสัตหีบ ได้ปรับเปลี่ยนไปหลายหน่วยงานรวมถึง กองพาหนะ ได้เปลียนเป็น "กองขนส่ง" ด้วย ตั้งเเต่บัดนั้นเป็นต้นมา เเละในขณะนั้น ผบ.หน่วยมียศเป็นอัตรา น.ท.

พ.ศ.๒๕๑๗ สถานีทหารเรือ ได้ยกระดับฐานะขึ้นเป็น "ฐานทัพเรือสัตหับ" ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้มีการปรับเเต่งหน่วยขึ้นตรงให้มีฐานะตามขึ้นมา จนกระทั่งในเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ กองขนส่งได้รับอัตรา ผบ.หน่วย จากเดิมอัตรา น.ท. เป็นอัตรา น.อ.(พิเศษ) ผู้บังคับกองขนส่ง สมัยนั้นจึงได้ขออนุมัติให้ ในวันที่ ๘ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ นับเเต่นั้นเป็นต้นมา