กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 14-06-2023 00:00:00
กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๖

  ตามที่ คณะกรรมการจัดประกวดบันพักของ ฐท.สส. (กรรมการเเละเลขานุการฯ)ขออนุมัติให้หน่วยต่าง ๆ ใน ฐท.สส. เเละสำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลางสัตหีบ จัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ในวันพุธที่ ๑๔ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ ณ บริเวณที่ตั้งสำนักงาน บ้านพักเเละอาคารที่พักอาศัยของเเต่ละหน่วยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ทร. โครงการประกวดบ้านพักเเละอาคารที่พักอาศัย  "รักษ์บ้านเรา รักษ์บ้านหลวง" นั้น กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้อนุมัติจัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ในวันพุธที่ ๑๔  มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ ณ กองบังคับการกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ เเละบริเวณโดยรอบพื้นที่ นขต.กขส.ฐท.สส. โดยมี นาวาโท อภิชาติ เเสงทอง นายทหารการขนส่ง กองบังคับการ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ดังกล่าวฯ