กองทัพเรือ มอบหมายให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้อำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 08-12-2023 14:40:00
กองทัพเรือ มอบหมายให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้อำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ คุณธัชกร นาเวศภูติกร ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 89 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ผู้บังคับบัญชาในฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และชมรมภริยาในพื้นที่สัตหีบ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย