พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้อวยพร เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 29-10-2014 00:00:00
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้อวยพร เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้อวยพร เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  พลเรือตรี ชัชชัย  โพธิพรรค ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และพลเรือตรี ชาติชาย  ศรีวรขาน ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ โดยคุณ สมถวิล  ยังอยู่ เป็นผู้แทนพระองค์ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้อวยพร เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง