ข่าวประจำวัน ทั้งหมด


ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ ให้แก่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในการรับ - ส่งประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ ให้แก่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในการรับ - ส่งประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดยานพาหนะพร้อมพลขับ สนับสนุนเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในการรับ-ส่งประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านกิจการพลเรือน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
 • งดทำบัตรผ่านเข้าออก
 • ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 • มาร์ชฐานทัพเรือสัตหีบ
 • การจัดการความรู้
 • ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
 • การใช้งาน AIS WIFI ใน บก.ฐท.สส.
 • แนวทางการรับมือ
 • https://greenhrm.nmd.go.th/gocheck
 • นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
 • เพลงสดุดีจอมราชา
 • แบบฟอร์มสมัคร Sattahip Wifi
 • ดุจดังสายฟ้า
 • ชื่อหน่วยงานกองทัพเรือเป็นภาษาอังกฤษ
 • pmqa
 • แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ TMB Business Click
 • ราชสวัสดิ์ 10 ประการ
 • ไทยรวมใจภักดิ์
 • ศูนย์ข้อมูล COVID19 พร.
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • เว็บจำหน่ายตั๋วรถสวัสดิการ
 • คู่มือการใช้งาน Outlook
 • แบบสำรวจ
 • rongtook
 • แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ฐท.สส.
 • หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ
 • แนวทางการใช้งาน Ms Outlook ฐท.สส.
 • กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
 • เล่มนโยบายการกำกับองค์การที่ดี กองทัพเรือ
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื่อจ้าง
 • นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • แก้ไขรหัสผ่าน E-mail กองทัพเรือ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ศูนย์บริการกำลังพล
 • ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
 • แบบฟอร์มบัตรผ่านรถ
 • com