กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ชาวม้าน้ำ ทั้งหมด
นาวาเอก ธรรมนูญ วงษ์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๗๕ รูป

นาวาเอก ธรรมนูญ วงษ์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๗๕ รูป

นาวาเอก ธรรมนูญ วงษ์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๗๕ รูป และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

 • ชื่อหน่วยงานกองทัพเรือเป็นภาษาอังกฤษ
 • rongtook
 • มาร์ชฐานทัพเรือสัตหีบ
 • แก้ไขรหัสผ่าน E-mail กองทัพเรือ
 • นโยบายฐานทัพเรือสัตหีบปี 61
 • pmqa
 • รายละเอียดการขอบัตรอนุญาตติดยานพาหนะ
 • นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • โครงการก่อสร้างพระตำหนัก
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื่อจ้าง
 • คู่มือการใช้งาน Outlook
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฐานทัพเรือสัตหีบ
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • standard navy
 • นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
 • การจัดการความรู้
 • benner_Terms_Of_Reference
 • com
 • ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
 • แบบฟอร์มสมัคร Sattahip Wifi
 • แบบสำรวจ
 • นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
 • ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
 • ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
 • สวนสนาม
 • แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ TMB Business Click
 • หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ
 • นโยบายเชิงโอวาทของ ผบ.ทร.
 • กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี