กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ให้หลายๆชีวิต รอดปลอดภัย เพื่อเป็นการ เทิดพระเกียรติ “เสด็จเตี่ย” พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ให้หลายๆชีวิต รอดปลอดภัย เพื่อเป็นการ เทิดพระเกียรติ “เสด็จเตี่ย” พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ กำลังพลจิตอาสาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ให้หลายๆชีวิต รอดปลอดภัย เทิดพระเกียรติ “เสด็จเตี่ย” พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการช่วยชีวิต กำลังพล และ ครอบครัว รวมถึง พี่ น้อง ประชาชน ในพื้นที่ รับผิดชอบ ให้รอดปลอดภัย จากการรักษาอาการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ ต่างๆที่เกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖