กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมดฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิต

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิต

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรง ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
 • แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ TMB Business Click
 • แก้ไขรหัสผ่าน E-mail กองทัพเรือ
 • แบบสำรวจ
 • คู่มือการใช้งาน Outlook
 • rongtook
 • benner_Terms_Of_Reference
 • เรือดำน้ำไทย Thai Submarines
 • ดุจดังสายฟ้า
 • ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
 • แบบฟอร์มบัตรผ่านรถ
 • ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • การจัดการความรู้
 • แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ฐท.สส.
 • โครงการก่อสร้างพระตำหนัก
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ
 • เล่มนโยบายการกำกับองค์การที่ดี กองทัพเรือ
 • กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื่อจ้าง
 • ศูนย์บริการกำลังพล
 • นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
 • นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
 • เว็บจำหน่ายตั๋วรถสวัสดิการ
 • ราชสวัสดิ์ 10 ประการ
 • pmqa
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฐานทัพเรือสัตหีบ
 • แนวทางการใช้งาน Ms Outlook ฐท.สส.
 • com
 • ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
 • แนวทางการรับมือ
 • standard navy
 • นโยบาย ผบ.ทร. 2564
 • มาร์ชฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ชื่อหน่วยงานกองทัพเรือเป็นภาษาอังกฤษ
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 • ไทยรวมใจภักดิ์
 • เพลงสดุดีจอมราชา
 • https://greenhrm.nmd.go.th/gocheck
 • ศูนย์ข้อมูล COVID19 พร.
 • แบบฟอร์มสมัคร Sattahip Wifi