ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

นาวาเอก มงคล จารุวัฒน์ หัวหน้าธุรการ และกำลังพล สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ
 • แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ TMB Business Click
 • นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
 • ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื่อจ้าง
 • มาร์ชฐานทัพเรือสัตหีบ
 • com
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฐานทัพเรือสัตหีบ
 • standard navy
 • โครงการก่อสร้างพระตำหนัก
 • https://greenhrm.nmd.go.th/gocheck
 • แนวทางการรับมือ
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 • เพลงสดุดีจอมราชา
 • นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
 • ชื่อหน่วยงานกองทัพเรือเป็นภาษาอังกฤษ
 • แบบฟอร์มสมัคร Sattahip Wifi
 • กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
 • ศูนย์ข้อมูล COVID19 พร.
 • ไทยรวมใจภักดิ์
 • รายละเอียดการขอบัตรอนุญาตติดยานพาหนะ
 • แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ฐท.สส.
 • คู่มือการใช้งาน Outlook
 • pmqa
 • แก้ไขรหัสผ่าน E-mail กองทัพเรือ
 • benner_Terms_Of_Reference
 • การจัดการความรู้
 • ศูนย์บริการกำลังพล
 • ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
 • rongtook
 • แบบสำรวจ
 • ดุจดังสายฟ้า
 • เล่มนโยบายการกำกับองค์การที่ดี กองทัพเรือ
 • ราชสวัสดิ์ 10 ประการ