กำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกองทัพเรืออย่างมีพลัง

Release Date : 08-06-2023 15:00:00
กำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกองทัพเรืออย่างมีพลัง

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อนุมัติให้จัดกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงบ่ายวันพุธ ณ โรงยิมฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ที่ต้องการให้กำลังพลทุกนายออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่อนคลายลง โดยให้แต่ละหน่วยปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเร่งสร้างกำลังพลให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ สร้างความสามัคคี อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและมีพลังต่อไป