หน่วยงานภายใน ฐท.สส.

กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
กองกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ

กองกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ

กองยุทธการและข่าว

กองยุทธการและข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

กองส่งกำลังบำรุง

กองการเงิน

กองการเงิน

กองโครงการและงบประมาณ

กองโครงการและงบประมาณ

กองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ

แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

แผนกพระธรรมนูญกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

แผนกพระธรรมนูญกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

หน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ
กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ

เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ

กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ

หน่วยสมทบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒

กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒

สวัสดิการภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

กิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

กิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

กิจการหินสวัสดิการสัมปทาน ทร.

กิจการหินสวัสดิการสัมปทาน ทร.