หน่วยงานภายใน ฐท.สส.

กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
หน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ
กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

กรม กสพ.ฐท.สส.

กรม กสพ.ฐท.สส.

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ

เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

หน่วยสมทบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
สวัสดิการภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

กิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

กิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

กิจการหินสวัสดิการสัมปทาน ทร.

กิจการหินสวัสดิการสัมปทาน ทร.

สำหนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่สัตหีบ

สำหนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่สัตหีบ

ชมรมและสมาคม
ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ

ชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ