พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลด ผลัดที่ ๓/๕๕ ในพื้นที่สัตหีบ

Release Date : 29-10-2014 00:00:00
พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลด ผลัดที่ ๓/๕๕ ในพื้นที่สัตหีบ

พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลด ผลัดที่ ๓/๕๕ ในพื้นที่สัตหีบ ที่จะครบกำหนดปลดประจำการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมี นาวาตรี สมศักดิ์  บุญเรือง วิทยากรจาก   โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  การลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อร้ายแรง ณ หอประชุมกองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลด ผลัดที่ ๓/๕๕ ในพื้นที่สัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง