พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี

Release Date : 31-10-2014 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก นาง ศิริพร  ปิ่นล่ม  นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว และคุณ โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา  ที่ปรึกษาบริหารลูกค้าธุรกิจทหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง