พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๓ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 31-10-2014 00:00:00
พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๓ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๓ สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๑ นาย ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗