ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ กิจการหิน สวัสดิการสัตหีบ และบริษัท ถาวรวิศวโยธา จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ โดย พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา

Release Date : 03-11-2014 00:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ กิจการหิน สวัสดิการสัตหีบ และบริษัท ถาวรวิศวโยธา       จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ โดย พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ กิจการหิน สวัสดิการสัตหีบ และบริษัท ถาวรวิศวโยธา  จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ โดย พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดเขาชีจรรย์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ กิจการหิน สวัสดิการสัตหีบ และบริษัท ถาวรวิศวโยธา       จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ โดย พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง