พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อใช้ในกิจการของสมาคมฯ

Release Date : 14-11-2014 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อใช้ในกิจการของสมาคมฯ

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อใช้ในกิจการของสมาคมฯ โดย คุณ ณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗