พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่สัตหีบ

Release Date : 21-11-2014 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่สัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่สัตหีบ โดยมีผู้แทนหน่วย กองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๖๖ ทุน แบ่งเป็นทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน ๓๒ ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๓ ทุน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๖๕ ทุน ระดับอนุบาล จำนวน ๕๙ ทุน และทุนสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๗ ทุน ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่สัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง