พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือจัตวา Htay Naing ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึก กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาวาเอก Ye Min Oo ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑ กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Release Date : 21-11-2014 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือจัตวา Htay  Naing ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึก กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาวาเอก Ye Min Oo ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑ กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือจัตวา Htay  Naing ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึก กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นาวาเอก Ye Min Oo ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑ กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ นาวาโท Khin Zaw ผู้บังคับการเรือ MUS MAHAR BANDOOLA กองทัพเรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่าง กองทัพเรือ ทั้งสองประเทศ รวมทั้งรับการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือจัตวา Htay  Naing ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึก กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาวาเอก Ye Min Oo ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑ กองทัพเรือสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง