พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ในนาม ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 25-11-2014 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ในนาม ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ในนาม ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ณ พระบรมราชนุสาวรีย์ฯ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๖ ถนนสุขุมวิท (สัตหีบ – ระยอง) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗