พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูทักษะ การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ประจำปี งป ๕๙

Release Date : 09-12-2015 00:00:00
พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูทักษะ การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ประจำปี งป ๕๙

พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูทักษะ การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ประจำปี งป ๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจ รองรับสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ ห้องกฤษจันทร์ กิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูทักษะ การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ประจำปี งป ๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง