พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแถลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยชายและลักษณะสำคัญขององค์กร

Release Date : 10-12-2015 00:00:00
พลเรือตรี สุรพล  ชัชวาลวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแถลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยชายและลักษณะสำคัญขององค์กร

พลเรือตรี สุรพล  ชัชวาลวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแถลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยชายและลักษณะสำคัญขององค์กร เพื่อให้กำลังพล รับทราบและตอบสนองนโยบาย อีกทั้งเป็นการตอบสนองการบริหารจัดการภาครัฐ (PRQA) หมวด ๑ การนำองค์กร เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๘ ณ.ห้องประชุมกฤษณะจันทร์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สุรพล  ชัชวาลวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแถลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยชายและลักษณะสำคัญขององค์กร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง