พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่จาก นายประสิทธิ์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร

Release Date : 25-12-2015 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่จาก นายประสิทธิ์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่จาก นายประสิทธิ์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘