ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงก่อนพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 20-01-2016 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงก่อนพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงทางทหารก่อนพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙ การแสดงประกอบด้วย การโดดร่ม จากคณะอนุกรรมการกีฬาโดดร่ม กองทัพเรือ การแสดง Fancy Drillจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การแสดงชุด “คีตราชาศิลป์” จากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และการแสดงชิงตัวประกัน จาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙