พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 15-08-2016 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนหล่อพระพุทธรูปปางลีลาและบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน จำนวน ๑,๐๗๐,๘๔๑ บาท ณ วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙