พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

Release Date : 17-08-2016 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  จำนวน ๑๐๕ รูป ณ หน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙