พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการบรรยายธรรมพิเศษ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 19-08-2016 00:00:00
พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการบรรยายธรรมพิเศษ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการบรรยายธรรมพิเศษ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ เรื่อง ความสำคัญของวิชาชีพและวิชาชีวิต โดยนิมนต์ พระครูวินัยธร วิเชียร วชิรธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙