พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

Release Date : 21-11-2016 17:00:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อรับทราบ อุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงาน ในการนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยมี พลเรือโท ประดิษฐ  สำอางอินทร์ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกิจการ ณ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙