พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร

Release Date : 22-11-2016 16:16:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร

พลเรือโท นพดล  สุภากร  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๔๙ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี  ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙