พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก นายสมพงษ์ ขจรชัยกุล อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพัทยาและคณะ

Release Date : 23-11-2016 14:44:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก นายสมพงษ์  ขจรชัยกุล อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพัทยาและคณะ

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีจาก นายสมพงษ์  ขจรชัยกุล อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพัทยา และคณะ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลเรือโท นพดล  สุภากร เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙