พลเรือเอก ชัยสินธุ์ ญาดี ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

Release Date : 25-11-2016 13:24:00
พลเรือเอก ชัยสินธุ์  ญาดี ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

พลเรือเอก ชัยสินธุ์  ญาดี ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและเรียนเชิญ พลเรือเอก ชัยสินธุ์ ญาดี วางพวงมาลาในนาม กองทัพเรือ และ พลเรือโท นพดล  สุภากร วางพวงมาลาในนาม ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ มีหน่วยงาน กองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และกลุ่มมวลชน ร่วมพิธี จำนวน ๗๓ หน่วยงาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙