พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลอากาศตรี กีรติ วรทัชต์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Release Date : 28-11-2016 15:38:00
พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลอากาศตรี กีรติ  วรทัชต์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลอากาศตรี กีรติ  วรทัชต์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙