พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้าหน่วยงาน กองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน และอดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยินดี ณ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ

Release Date : 30-11-2016 15:52:00
พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้าหน่วยงาน กองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน และอดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยินดี ณ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ

นาวาเอก ชาตรี  ตรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้าหน่วยงาน กองทัพเรือ ภาครัฐ เอกชน และอดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยินดี ณ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙