พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี สุพจน์ ภูระหงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Release Date : 30-11-2016 16:01:00
พลเรือตรี เสรีภาพ  สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี สุพจน์  ภูระหงษ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

พลเรือตรี เสรีภาพ  สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี สุพจน์  ภูระหงษ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสที่คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี เสรีภาพ  สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี สุพจน์  ภูระหงษ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง