พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและเรียนเชิญ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 30-11-2016 16:15:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและเรียนเชิญ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับและเรียนเชิญ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจกองทหารเกียรติยศ สำหรับผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๖ ลำ ที่ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙