นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบวันสวรรคต ๕๐

Release Date : 02-12-2016 08:50:00
นาวาเอก สมชาติ  สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบวันสวรรคต ๕๐

นาวาเอก สมชาติ  สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบวันสวรรคต ๕๐ วัน ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙