พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำรวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพลผู้ช่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ กองทัพเรือ

Release Date : 02-12-2016 08:59:00
พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  ผู้อำรวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพลผู้ช่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ กองทัพเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  ผู้อำรวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพลผู้ช่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ กองทัพเรือ (NEMTA) รุ่นที่ ๑/๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙