พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี EDUAED Y.MIKHAILOV ผู้บังคับหมู่เรือ ภาคพื้นแปซิฟิก กองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย

Release Date : 06-12-2016 12:53:00
พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี EDUAED Y.MIKHAILOV ผู้บังคับหมู่เรือ ภาคพื้นแปซิฟิก กองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย

 

พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี EDUAED Y.MIKHAILOV ผู้บังคับหมู่เรือ ภาคพื้นแปซิฟิก กองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย นาวาโท ATYEM A.KOLPASHIKOV ผู้บังคับการเรือ ADMIRAL TRIBUTS และ นาวาโท RUSLAN PETRACHKOV  ผู้บังคับการเรือ BYSTRY กองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมประเทศไทยและรับการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙