พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานนมัสการหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานจัดงาน

Release Date : 03-05-2017 00:00:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานนมัสการหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานจัดงาน

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานนมัสการหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ ปลัดอำเภอสัตหีบ ผู้แทนนายอำเภอสัตหีบ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนมัสการหลวงพ่ออี๋ โดยมี หัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐