พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก Lt.Col Aleksey Ulyanenko ผู้บังคับการเรือลาดตระเวน VARYAG กองทัพเรือ สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสที่เข้าเยือนประเทศไทย

Release Date : 08-05-2017 00:00:00
พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก Lt.Col Aleksey Ulyanenko ผู้บังคับการเรือลาดตระเวน VARYAG กองทัพเรือ สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสที่เข้าเยือนประเทศไทย

พลเรือตรี ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก Lt.Col Aleksey Ulyanenko ผู้บังคับการเรือลาดตระเวน VARYAG กองทัพเรือ สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสที่เข้าเยือนประเทศไทยเพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย กับ กองทัพเรือ ประเทศไทย และรับการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐