พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

Release Date : 11-05-2017 10:44:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อำเภอสัตหีบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา องค์การบริหารงานพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรวิหาร วิสาหกิจชุมชนชีจรรย์สโมสร ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นประธานจัดงานฯ ณ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ (พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐