พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เดิน – วิ่งออกกำลังกายถวายพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงดาบของชาติ เดินหน้า ดอกประดู่ ถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

Release Date : 17-05-2017 00:00:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เดิน – วิ่งออกกำลังกายถวายพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงดาบของชาติ เดินหน้า ดอกประดู่ ถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เดิน – วิ่งออกกำลังกายถวายพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงดาบของชาติ เดินหน้า ดอกประดู่ ถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาส “วันอาภากร” ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จาก กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ – ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขาแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐