พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันอาภากร” โดยมี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ นาย อภิวัฒน์ สาลีวัน ปลัดอำเภอสัตหีบ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร พนักงานอำเภอสัตหีบ

Release Date : 17-05-2017 00:00:00
พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันอาภากร” โดยมี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ นาย อภิวัฒน์ สาลีวัน ปลัดอำเภอสัตหีบ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร พนักงานอำเภอสัตหีบ

พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันอาภากร” โดยมี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ นาย อภิวัฒน์ สาลีวัน ปลัดอำเภอสัตหีบ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร พนักงานอำเภอสัตหีบ และพนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ  ร่วมกิจกรรม ด้วยการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้  เพื่อให้สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ได้เป็นสถานที่ ที่มีความสง่างาม สวยงามและพร้อมที่จะให้ประชาชนและกำลังพลของกองทัพเรือได้ใช้ประโยชน์  ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐