ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน “วันอาภากร” โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ วางพวงมาลาถวายสักการะในนามกองทัพเรือ

Release Date : 19-05-2017 13:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน “วันอาภากร” โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ วางพวงมาลาถวายสักการะในนามกองทัพเรือ

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน “วันอาภากร” โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ วางพวงมาลาถวายสักการะในนามกองทัพเรือ  นาวาเอกหญิง วีณา หวังไมตรี วางพวงมาลาถวายสักการะในนามสมาคมภริยาทหารเรือ และ พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ วางพวงมาลาถวายสักการะในนามฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมทั้งหน่วยงาน กองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมต่าง ๆ โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่สัตหีบและในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงร่วมพิธีฯ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาแล้วได้จัดถวายการแสดงโขนเด็ก เพื่อสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐