พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก Commodore Christopgher Smith ผู้บัญชาการกองกำลังผิวน้ำ และ Commander David Landon ผู้บังคับการเรือ HMAS. BALLARAT กองทั

Release Date : 24-05-2017 00:00:00
พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก Commodore Christopgher Smith ผู้บัญชาการกองกำลังผิวน้ำ และ Commander David Landon ผู้บังคับการเรือ HMAS. BALLARAT กองทั

พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก Commodore Christopgher Smith ผู้บัญชาการกองกำลังผิวน้ำ และ Commander David Landon ผู้บังคับการเรือ HMAS. BALLARAT กองทัพเรือออสเตรเลีย เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม AUSTHAI 2017 โดยเข้าจอดเรือเทียบท่าที่ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐