พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 25-05-2017 09:45:00
พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามที่ฝ่ายนโยบายและแผนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และข้าราชการพร้อมครอบครัวในบ้านพักของฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และคนในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยแบ่งทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็น ๔ ทีม แข่งขันกีฬา ๒ ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล และกีฬาทหารเรือ ทั้งนี้การดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐