พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จากคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุ่น ๙๑๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

Release Date : 07-06-2017 13:14:00
พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จากคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุ่น ๙๑๑  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จากคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุ่น ๙๑๑  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสมทบเข้ากองทุนหมอพร ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐