พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 09-06-2017 14:24:00
พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐