พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นำข้าราชการ ทหาร แพทย์ พยาบาล พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนประชาชน ประกอบพิธี บวงสรวงและตั้งศาลเจ้าพ่อสามเกลอ

Release Date : 09-06-2017 14:23:00
พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นำข้าราชการ ทหาร  แพทย์ พยาบาล พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนประชาชน ประกอบพิธี บวงสรวงและตั้งศาลเจ้าพ่อสามเกลอ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบนำข้าราชการ ทหาร  แพทย์ พยาบาล พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนประชาชน ประกอบพิธี บวงสรวงและตั้งศาลเจ้าพ่อสามเกลอใหม่แทนศาลเดิมที่ชำรุด โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป มาสวดพระพุทธมนต์ พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว ณ ศาลเจ้าพ่อสามเกลอ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐